ده‌ها هزار پناهجوی افغانی و عراقی، در صورت عدم تمدید اعتبار مدارك آمايش خود ممکن است از ایران اخراج شوند.

عزيز كاظمی، مديركل اتباع خارجه وزارت كشور، در این رابطه به خبرگزاری مهر گفته است که: “مدارک آمايش اتباع افغانی تا ۱۵ شهريورماه اعتبار داشت كه با دستور وزارت كشور احتمال تمديد آن وجود دارد؛ ولی اگر با درخواست تمديد دولت افغانستان موافقت نشود، نيروی انتظامی بايد تمامی اتباع را از كشور خارج كند.“

عزيز كاظمی، آخرين مهلت تمديد اعتبار مدارك آمايش پناهندگان عراقی را هم پایان وقت اداری امروز، ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲ اعلام کرد.

این مقام وزارت کشور ایران، با اشاره به پایان یافتن اعتبار كارت‌های طرح آمايش ده‌ها هزار پناهنده افغانی در ایران به خبرگزاری مهر گفته است که:“بر این اساس، حدود ۸۴۰ هزار افغانی در كشور غيرمجاز محسوب شده و بايد كشور را ترك كنند. البته مقامات مسئول در افغانستان درخواستی به وزارت كشور ايران داده‌اند تا اين مهلت تمديد شود ولی هنوز وزارت كشور نتيجه و پاسخ این نامه را اعلام نكرده است.“

عزيزكاظمی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری مهر که آيا برای خروج اتباع غيرمجاز با نيروی انتظامی هماهنگی‌‌های لازم صورت گرفته است یا خیر گفته است که: “طی تفاهم‌نامه‌ای كه با ناجا داريم، تا وقتی كه وزارت كشور اعلام نكرده است نيروی انتظامی نبايد برای خروج اتباع اقدام كند.“

طرح موسوم به آمایش، برنامه‌ای است که وزارت کشور ایران برای آنچه که سامان‌دهی پناهندگان افغانی و عراقی در ۱۷ استان کشور می‌خواند، از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شده است.

برابر برآوردهای مقامات ایرانی، ۱/۵ میلیون  پناهجوی افغان که غیرمجاز خوانده می‌شوند در ایران زندگی می‌کنند. این دست از پناهجویان، از هیچ گونه خدمات دولتی برخوردار نیستند.