حال جسمانی عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی، در پنجمين روز اعتصاب غذا وخيم شد و به‌همين دليل به بهداری زندان اوين منتقل گرديد.

به‌گزارش هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، عبدالفتاح سلطانی به همراه سعيد مدنی، اميرخسرو دليرثانی و مهدی خدايی، سه زندانی سياسی ديگر در بند ۳۵۰ زندان اوين از روز شنبه ۱۱ آبان‌ماه‌ جاری اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌اند.

آن‌ها در نامه‌ای از کمبودها و محدوديت‌های زندان نوشته‌اند، از جمله اين‌که خدمات درمانی تخصصی به بیماران نیازمند ارائه نمی‌شود؛ اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان موکول به پوشیدن لباس مخصوص و بستن دستبند و پابند می‌شود؛ فرایند اعزام بیماران به مراکز درمانی با مداخله نهادهای امنیتی، دادستانی و حتی برخی قضات صورت می‌گیرد؛ اعزام زندانیان به مراکز درمانی فرایند طولانی و چندین ماهه دارد؛ پزشک متخصص در پاره‌ای از رشته‌ها در زندان وجود ندارد و به وضعیت بسیاری از بیماران زندانی بی‌توجهی می‌شود.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی گفت پدرش به‌رغم این‌که بیمار است و نیاز به معالجه دارد اما از جانش مایه گذاشته تا مگر مسئولان صدایش را برای رسیدگی به بیماران گمنام سیاسی زندان اوین بشنوند

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است پدرش همراه سه زندانی سیاسی دیگر در اعتراض به وضعیت زندانیان بیماری که نیاز به رسیدگی پزشکی دارند و مسئولان مدت‌هاست که از انتقال آن‌ها به بیمارستان خودداری کرده‌اند دست به اعتصاب غذا زده است.

مائده سلطانی گفت  پدرش به‌رغم این‌که بیمار است و نیاز به معالجه دارد اما از جانش مایه گذاشته تا مگر مسئولان صدایش را برای رسیدگی به بیماران گمنام سیاسی زندان اوین بشنوند.

دختر عبدالفتاح سلطانی افزود: “من اطلاع موثق دارم که اکنون زندانیانی مانند یاشار دارالشفاء، حمیدرضا مرادی، اسماعیل برزگر، محمدحسین یوسف پورسیفی، علی‌رضا احمدی، علی علایی، سعید متین‌پور، رضا شهابی، حمید نقیبی، داود اسدی، نادر جانی و علی مغزی حالشان به شدت بد است.”

به‌گفته وی مسئولان زندان به اين زندانيان گفته‌اند که پول ندارند تا آن‌ها را به بیمارستان بفرستند اما وقتی خانواده‌هایشان حاضر به قبول هزینه درمان شده‌اند باز هم برای درمانشان در خارج از زندان موافقت نکرده‌اند.