قلندر لشکری، فرمانده دريابانی استان بوشهر از توقيف دو شناور عربستان سعودی در آب‌های بوشهر خبر داد.

لشکری گفت: “دو شناور متجاوز متعلق به کشور عربستان سعودی در آب‌های حوزه استحفاظی استان بوشهر توقيف شد و ۹ ملوان نيز در اين ارتباط دستگير شدند.”

به‌گفته فرمانده دريابانی استان بوشهر، روز گذشته، چهارشنبه ششم آبان‌ماه، دريابانان مستقر در آب‌های جنوب ايران از حضور دو فروند شناور با پرچم کشور عربستان در آب‌های استحفاظی کشور روبه‌رو شدند که در حال صيادی غيرمجاز در اين منطقه بودند.

پس از توقيف شناورها و تحقيقات لازم معلوم گرديد که ۹ ملوان بازداشت‌شده از کشورهای مختلف هستند.

اين ملوانان به مقام‌های قضائی سپرده شدند.