حکم شلاق پيمان نودينيان، عضو هيات مديره‌ انجمن صنفی معلمان کردستان با حکم دادگستری سنندج در برابر ديدگان مردم اجرا شد.

IMG21245859
حکم شلاق پيمان نودينيان معلم کرد در ملاءعام اجرا شده است.

به گزارش کردپا، اين معلم به اتهام “توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه” از سوی شعبه ١٠٥ دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ۲۰ ضربه شلاق و حبس تعليقی محکوم شده بود.

اين معلم کرد از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٧ به همراه مختار اسدی، فعال فرهنگی کرد به استان زنجان تبعيد شده بود.

در طول چند سال اخير پيمان نودينيان، حسين رحيميان، کامل فتاحی، جمال هبکی، محمد منيری، حامد دنيايی، عارف ابراهيمی، حامدعلوی جانی، ملکی، زارع  و زندی‌نيا از جلمه فعالان حقوق صنفی معلمان در مناطق کردنشين بوده‌اند که احضار، بازداشت و يا به زندان محکوم شده‌اند.