فرهاد دریا، موسیقی‌دان، خواننده، بازیگر و فعال حقوق بشر آمریکایی-افغانستانی کمپین اینترنتی برای تشویق مردم افغانستان به مشارکت سیاسی  و مدنی راه انداخته است. او در ویدئو‌هایی که در تارنمای یوتیوب منتشر می‌کند، هر بار به یکی از مفاهیم مشارکت سیاسی و حقوق مدنی می‌پردازد و از مردم می‌خواهد که در انتخابات افغانستان رای بدهند.

دریا که خود را یک هنرمند و یک فعال حقوق بشر می‌داند توضیح می‌دهد: «کمپاین خودجوشى را در جامعه  مجازى یا شبکه‌هاى اجتماعى به راه انداخته‌ام تا مردم عزیز افغانستان را براى اشتراکِ گسترده‌تر و آگاهانه‌تر در فرایند راى دهى تشویق و ترغیب کنم.»