دادگاهی در پاکستان روز پنج‌شنبه  (۱۴ فروردین‌ماه / ۳ آوریل) یک مأمور پلیس پاکستان را به‌دلیل بستن اتهام قتل به يک کودک ۹ ماهه، تعلیق و به دادگاه احضار کرد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس دادگاه دستور آزادی کودک ۹ ماهه را که قرار بود هفته دیگر در دادگاه حاضر شود، صادر کرد.

این کودک که محمد موسی نام دارد در آغاز ماه فوریه به‌همراه دیگر اعضای خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام این خانواده پرتاب سنگ به سوی نمایندگان یک شرکت گاز طبیعی در حومه لاهور است. نمایندگان این شرکت عملیات ردیابی افرادی که کنتور گاز خود را دستکاری کرده بودند را اجرا می‌کردند.

مأمور پلیس که کاشف محمد نام دارد در گزارش خود این حمله به نمایندگان شرکت گاز را اقدام به قتل توصیف کرده و ۳۰ نفر، از جمله کودک را به دادگاه کشانده بود.

کودک ۹ ماهه در حالی که بر شانه پدربزرگ خود، محمد ياسین، گریه می‌کرد، آشفته بود.

محمد یاسین در حالی که پستانکی در دهان کودک می‌گذاشت پس از دادگاه به خبرنگاران گفت: «همه در دادگاه از خود می‌پرسند، چگونه یک کودک پایش به این ماجرای قضائی کشیده شده؟ و این چه پلیسی است که ما داریم؟»

وکیل این خانواده نیز گفت: «دادگاه به‌سادگی می‌بایست بفهمد که این کودک بی‌گناه است چرا که حداقل سن مسئولیت کیفری هفت سال است.»

پاکستان سال گذشته به‌جز در موارد اقدام‌های تروریستی، سن مسئولیت کیفری را از هفت سال به ۱۲ سال تغییر داد.