عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، پس از شمارش نزدیک به نیمی از آرای صندوق‌های انتخاباتی همچنان بر دیگر نامزدها پیشتاز است. به‌گزارش خبرگزاری «رویترز» کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این نتیجه را روز یکشنبه (۳۱ فروردین / ۲۰ آوریل) اعلام کرد.

13April-Afghanistan election2
زلمی رسول                                                        عبدالله عبدالله                                                       اشرف غنی احمدزی

بر همین اساس، پس از شمارش حدود نیمی از صندوق‌ها از تمامی ۳۴ ولایت افغانستان عبدالله عبدالله با ۴ / ۴۴ درصد آراء در جایگاه نخست و اشرف غنی احمدزی، دیگر نامزد انتخابات و از مسئولان سابق «بانک جهانی»، با ۲ / ۳۳ درصد آراء، در جایگاه دوم قرار دارد.

زلمی رسول که دو تن از برادران حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از وی حمایت کرده‌اند، توانسته بر اساس اعلام نتایج جدید به ۴ / ۱۰ درصد آراء دست یابد. بنا بر گزارش‌ها، عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی سابق، ۷ درصد، قطب الدین هلال ۷ / ۲ درصد، محمد شفیق گل آقا شیرزی ۶ / ۱ درصد، محمد داوود سلطان زوی ۵ / ۰ درصد و در نهایت هدایت امین ارسلا نیز ۲ / ۰ درصد آرای شمارش شده تا روز یکشنبه را به دست آورده‌اند.

عبدالله عبدالله پس از اعلام نخستین نتایج شمارش آراء نیز بر دیگر نامزدها برتری داشت.

قرار است نتیجه نهایی انتخابات روز ۲۴ اردی‌بهشت‌ ماه اعلام شود.

اگر پس از اعلام نتیجه، هیچ‌یک از نامزدها نتوانسته باشد بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب کند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز ۷ خرداد ماه برگزار می‌شود.

انتخابات افغانستان در داخل و خارج آن کشور موفقیتی چشم‌گیر ارزیابی شده است.

روند رأی‌گیری در بیشتر ولایت‌ها با آرامش نسبی و مشارکت بالا همراه بود، هر چند گروه تندروی طالبان شرکت‌کنندگان انتخابات را تهدید کرده بود.

طبق ارزیابی کمیسیون انتخاباتی افغانستان، نزدیک ۷ میلیون نفر از بیش از ۱۲ میلیون دارنده شرایط شرکت در انتخابات، آرای خود را به صندوق‌ها ریخته بودند.

انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نخستین انتقال قدرت به‌شیوه دموکراتیک در تاریخ آن کشور به شمار می‌رود.

پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی در افغانستان، طی  ۱۲ سال گذشته حامد کرزی قدرت را در دست داشته است.