نشر باران مجموعه‌ای از جستارهای بهروز شیدا در نقد ادبی را منتشر کرد. این کتاب «باران برهوت بوف‌کورها» نام دارد و دربردارنده هفت جستار از این پژوهشگر ادبی مقیم سوئد است. در حاشیه هر جستار شعری هم از ساموئل بکت، نویسنده و نمایشنامه‌نویس سرشناس ایرلندی و برنده نوبل ادبی، به ترجمه بهروز شیدا منتشر شده است. شعرها و تصاویر به گونه‌ای برگزیده شده که از نظر مضمونی در پیوند با جستارها باشد.

بهروز شیدا در «باران برهوت بوف‌کورها» آثاری از مجموعه ادبیات معاصر ایران را برای بررسی و پژوهش ادبی برگزیده که در گفت‌و‌گو با «بوف کور» نوشته صادق هدایت‌ قرار داشته باشند. او تلاش کرده رابطه درونی بین این آثار و بوف کور را نشان دهد.

«باران برهوت بوف‌کورها»، بهروز شیدا
«باران برهوت بوف‌کورها»، بهروز شیدا

«سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی»، نوشته شهریار مندنی‌پور، «سفر خروج» نوشته محمد آصف سلطان‌زاده، «جهان زندگان» نوشته محمد محمد علی، «مرگ دیگر کارولا» نوشته محمود فلکی، مجموعه داستان «کوچه شامپیونه» نوشته محسن حسام، «پیکر فرهاد» نوشته عباس معروفی و همچنین «عشق‌کشی» نوشته محمد بهارلو آثاری‌اند که نویسنده برای پژوهش پیرامون رابطه درونی ادبیات معاصر ایران با بوف کور برگزیده است.

بهروز شیدا در این‌باره می‌گوید: «در کتابی که پیش رو دارید، رابطه بینامتنی همه جا برپا است؛ که انگار همه چیز با همه چیز سخن می‌گوید؛ جستار‌ها، عکس – طرح‌ها، شعر‌ها با یک دیگر، جستار‌ها با جستار‌ها، قصه‌ها با قصه‌ها، شعر‌ها با شعر‌ها، عکس – طرح‌ها با عکس – طرح‌ها؛ همه با بوف کور‌ها؛ که از بوف‌کور تکرار‌ها است؛ که این کتاب نیز تا سهمی از هستی را نقش زند، باران برهوتِ بوف کور‌ها است.»

تصاویری که نویسنده در هر فصل از این کتاب آورده، بیانگر مفهوم هفت بن‌مایه بوف کور نوشته صادق هدایت‌ است: «درخت سرو»، «چمدان»، «زن اثیری – لکاته»، «زنبور- مگس طلایی»، «مرد قوزی»، «نیلوفر» و «جوی آب». هفت شعر کوتاه ساموئل بکت هم‌‌ در خدمت بیان همین مفاهیم قرار گرفته‌‌اند: «شبی سایه‌اش/بار دیگر پید ا شد/قد کشید، کم‌رنگ شد/ناپیدا شد.»

«باران برهوت بوف‌کورها» هفدهمین کتابی است که در نقد و پژوهش ادبی از بهروز شیدا منتشر شده است.