طبق اعلام کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله با ۴۴.۹ درصد آرا و اشرف غنی احمد زی ۳۲.۵ درصد کل آرا به دور دوم انتخابات راه يافتند.

111- 13April-Afghanistan election6 (1)
عبدالله عبدالله با ۴۴.۹ درصد آرا برنده دور اول انتخابات افغانستان است

اکنون با توجه به اينکه هيچ يک از نامزدها نتوانسته قانوناً بيش از نيمی از آرا را به دست آورد، اين دو نامزد در ماه خرداد به رقابت خواهند پرداخت.

احمديوسف نورستانی، رئيس کميسون مستقل انتخابات افغانستان، تأکيد کرده که اين آراء تا بيست روز ديگر که فرصت شکايات پايان می‌پذيرد، قطعی نخواهد بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری «رويترز»، زلمی رسول نيز ۱۱.۵ درصد کل آراء را به دست آورد.

عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی هر دو از وزرای پيشين دولت حامد کرزی، رئيس جمهوری فعلی بوده‌اند و هر دو تأکيد کرده‌اند که روند دموکراتيک بايد تکميل شود.

این دومین باری است که عبدالله عبدالله به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا می‌کند. سال ۱۳۸۹ او از رقابت با حامد کرزی در دور دوم انتخابات به سبب آنچه «تقلب کمیسیون برگزارکننده» می‌دانست، انصراف داد.