با وجود اینکه ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ریلی ایران فرسوده است، قیمت حمل‌ونقل مسافرتی در ایران افزایش یافته  و حجم مسافرت‌های تابستانی کمتر شده است.

قیمت مسافرت داخلی با هواپیما در ایران از سال ۹۲به ۹۳، بیست درصد افزایش پیدا کرده است و در پی این افزایش با اینکه پیش‌بینی می‌شد استفاده شهروندان از راه آهن، اتوبوس، ون‌های مسافرتی و ماشین‌های کرایه‌ای شخصی برای مسافرت داخلی افزایش پیدا کند، آمارها نشان می‌دهد که تعداد مسافران ریلی در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۳کاهش سه‌درصدی داشته است.

[tribulant_slideshow gallery_id=”161″]