چرا زاگرس می‌میرد؟

بیتا عادل‌خانی – نابودی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای ایران دارد. وعده‌های مسئولان و رییس جمهور برای نجات این منطقه هنوز محقق نشده.