ساعاتی پس از امضای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی در افغانستان، نتیجه شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد: احمدزی جانشین کرزی می‌شود.

110705-S-1034V-632

کمیسیون انتخابات افغانستان بدون اعلام تعداد آرای طرفین، اشرف‌غنی احمد‌زی را رئیس جمهور افغانستان معرفی کرد. یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون گفت که نتایج ۱۲۶۰ حوزه باطل شده ولی آرای ۱۱۹۴۵ حوزه دیگر که هر کدام یک صندوق داشتند، معتبر بوده است.

در توافقنامه سیاسی عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی آمده بود که نتیجه انتخابات بدون ذکر آمار ارائه شود.

یوسف نورستانی افزود که تفکیک آرای «پاک» از «ناپاک» در بازشماری آنها، کار دشواری بود. او این را هم گفت که روند بازشماری با وجود دقت و گستردگی آن، نتوانست همه موارد تقلب را روشن سازد.

نورستانی در نشست مطبوعاتی خود تاکید کرد که صدها هزار رای از هر دو طررف در روند بررسی آرا باطل شده‌اند.

چند ساعت پیش از نشست مطبوعاتی نورستانی، موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی عبدالله و احمدزی امضا شده بود. بر اساس این موافقنامه، حکومت جدید افغانستان یک رئیس جمهور و یک رئیس اجرایی خواهد داشت. رئیس جمهور در راس کابینه قرار دارد و ماهانه یک بار نشست دولتی برگزاری می‌کند. رئیس اجرایی نیز در راس شورای وزیران قرار خواهد داشت تا هر هفته نشست‌های کابینه را مدیریت کند.

در نتیجه مقدماتی دور دوم انتخابات افغانستان که عصر دوشنبه ۷ ژوئیه اعلام شد، اشرف غنی احمدزی ۵۶.۴۴ درصد و عبدالله عبدالله ۴۳.۵۶ درصد آرا را به دست آورده بودند. عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و به تقلب «سازمان یافته» اعتراض کرد.

پس از میانجی‌گری سازمان ملل و آمریکا، آرای تمامی ۳۴ ولایت افغانستان طی چند هفته بازشماری شدند. قرار بود نتیجه نهایی ۱۲ سپتامبر اعلام شود اما به طول انجامیدن مذاکرات دو رقیب و مقاومت عبدالله در پذیرش نتیجه، اعلام نهایی را به تعویق انداخت.