جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات ميان‌دوره‌ای با به‌دست آوردن ۵۲ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، توانستند کنترل مجلس سنا را در دست بگيرند. پيش از اين ۴۵ کرسی مجلس سنا در اختيار جمهوری‌خواهان بود.

۲۲۷ جمهوری‌خواه و ۱۴۵ دموکرات به مجلس نمايندگان راه يافته‌اند
۲۲۷ جمهوری‌خواه و ۱۴۵ دموکرات به مجلس نمايندگان راه يافته‌اند

در اين انتخابات ميان‌دوره‌ای که روز سه‌شنبه چهارم نوامبر / ۱۳ آبان برگزار شد، ۳۶ کرسی از ۱۰۰ کرسی‌ سنا، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمايندگان، شماری از فرمانداری‌ها در ۵۰ ايالت آمريکا و بسياری از پست‌های ايالتی و محلی به رأی گذاشته شد.

رقابت اصلی برای کسب شش کرسی کليدی سنا در ايالت‌های ويرجينيای غربی، آرکانزاس، داکوتای جنوبی، مونتانا، کلرادو و جورجيا بود که جمهوری‌خواهان در هر شش کرسی به پيروزی دست يافتند. در اين رقابت‌ها دموکرات‌ها توانستند ۴۵ کرسی مجلس سنا را به‌دست آورند.

همچنين بر اساس آخرين خبرها، ۲۲۷ جمهوری‌خواه و ۱۴۵ دموکرات به مجلس نمايندگان راه يافته‌اند و تکليف کرسی‌های ديگر نيز به مرور اعلام می‌شود. هر چند از هم‌اکنون مشخص است که جمهوری‌خواهان اکثريت مجلس نمايندگان را نيز در دست گرفته‌اند.

اين برای نخستين‌ بار پس از سال ۲۰۰۶ است که جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس نمايندگان و مجلس سنا را با هم در اختيار گرفته‌اند.

در انتخابات فرمانداری‌ها نيز ۲۶ جمهوری‌خواه و ۱۳ دموکرات تاکنون انتخاب شده‌اند.

باراک اوباما، رئيس‌جمهور دموکرات آمريکا روز سه‌شنبه گفته بود نقشه انتخاباتی سنا «سخت به نفع جمهوری‌خواهان» بوده و اين موضوع او را با دشوارترين دوره رقابت‌های انتخاباتی يک رئيس‌جمهوری که در دور دوم زمامداری‌اش با آن مواجه می‌شود، روبه‌رو کرده است.

کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا باعث می‌شود تا باراک اوباما در دو سال آخر رياست‌جمهوری‌اش با تنگناهای بيشتری مواجه باشد.