محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضائيه امروز يکشنبه هفتم دی‌ماه، گفت که ايران از نظر تعداد زندانی جزو ۱۰ کشور اول در جهان است.

zendan
بیش از هفتاد درصد از جمعیت زندانیان در ایران را افراد زیر چهل سال تشکیل می‌دهد

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، ذوالقدر تعداد زياد زندانيان در ايران را نشان دهنده عدم توجه به پيشگيری از وقوع جرم در جامعه دانست.

تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران، تعداد زندانیان این کشور با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزار تن بود. اکنون بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد.

بیشتر بخوانید: جمعیت زندان‌ها در ایران «دو برابر ظرفیت آن است»

این آمار نشان می‌دهد با توجه به جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایران، جمعیت زندانیان نسبت به پیش از انقلاب ۲۱ برابر شده است.

محمدباقر ذوالقدر که در همايش «ارتقای اثربخشی برنامه‌ريزی در پيشگيری از وقوع جرم» صحبت می‌کرد، وضعيت شيوع جرايم در جامعه ايران را «غيرقابل قبول» خوانده است.

۷۰ درصد از زندانیان زیر ۴۰ سال

اين مقام ارشد قوه قضائيه گفته گزارش‌های ناجا(نيروی انتظامی) حاکی از نابسامانی کشور است؛ رشد تصاعدی پرونده‌های قوه قضائيه هشداردهنده‌است؛ و گزارش‌های فساد در سازمان بازرسی نيز «در شأن جامعه نيست.»

معاون قوه قضائيه گزارش‌های ناجا، پرونده‌های دستگاه قضايی، گزارش‌های نهادهای نظارتی و تعداد زندانيان را به عنوان شاخص‌هایی برای درک سنجش جرم در جامعه نام برد.

بنابر گزارش‌ها یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در ایران به نسبت سایر کشورها، اعمال مجازات زندان برای شماری از جرایمی است که در کشورهای دیگر معمولاً با جریمه مالی یا محرومیت مجرم از برخی حقوق اجتماعی داده می‌شود. همزمان بسیاری از مقام‌های ایران یکی از مهم‌ترین مشکلات زندانیان جوان در ایران را «بیکاری» آن‌ها می‌دانند.

بیش از ۷۰ درصد از جمعیت زندانیان در ایران را افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهد؛ امری که حکایت از جوان بودن میانگین سن زندانیان در ایران دارد.