reza-deghati

“چشم اندازی دیگر” کتاب مصوری از رضا دقتی عکاس ایرانی-فرانسوی ست که با ابتکار و پشتیبانی رادیو زمانه از فرانسه به زبان فارسی برگردان شده است.

این کتاب در برگیرنده عکس هایی از دوره های متفاوت فعالیت رضا دقتی است که خود انتخاب کرده و با داستانک ها و روایتهای شخصی کوتاه درباره هر عکس همراه است. در این کتاب رضا دقتی تمام دوره های فعالیت خود را با عکس و روایت ارایه می کند. “چشم‌اندازی دیگر” هدیه تحریریه رادیو زمانه است به مخاطبان‌اش به مناسبت نوروز ۱۳۹۴.

دریافت فایل PDF کتاب “در چشم‌اندازی دیگر”

به بهانه ترجمه و انتشار رایگان “چشم اندازی دیگر” به زبان فارسی گفت وگویی انجام داده ایم با رضا دقتی که در پیوند زیر می توانید به آن گوش دهید و حرفهای خود هنرمند را از کار و فعالیت هایش بشنوید:

در همین زمینه:

حسین نوش‌آذر: در «روشنخانه» رضا دقتی