مجيد توکلی يکشنبه ۲۰ ارديبهشت با پايان مدت محکوميت خود از زندان آزاد شد.

Majid_Tavakoli
مجید توکلی که اکنون که اکنون ۲۹سال دارد، در مدت پنج ‌سال و شش ماه زندانش تنها دوبار به مرخصی رفت

مجيد توکلی از چهره‌های شاخص جنبش دانشجويی ايران، پس از ايراد سخنرانی در مراسم شانزده آذر سال ۱۳۸۸ در دانشگاه پلی‌تکنيک، با ضرب و شتم مأموران امنيتی بازداشت شده بود.

او محکوميت‌ خود را ابتدا در زندان اوين تهران و سپس رجايی‌شهر کرج گذراند.

اين زندانی سياسی در مدت پنج ‌سال و شش ماه زندان خود، تنها دوبار به مرخصی رفت: نخستين‌بار چهار سال پس از بازداشتش در آذرماه ۱۳۸۸ و دومين‌بار تنها ۲۰ روز مانده به پايان محکوميتش.

طی اين دوران مادر و پدر اين زندانی سياسی به سبب بيماری و سکونت در شيراز، امکان ملاقات‌ هفتگی با او را نداشتند.

majid tavakoli
او پس از ايراد سخنرانی در مراسم شانزده آذر ۱۳۸۸ در دانشگاه پلی‌تکنيک، با ضرب و شتم مأموران امنيتی بازداشت شد

مجيد توکلی در رشته مهندسی کشتی‌سازی دانشگاه پلی‌تکنيک تهران تحصيل می‌کرد.

او که اکنون ۲۹ ساله است، در طول دوران زندان بارها با نوشتن نامه و اعتصاب غذا نسبت به شرايط حبس خود اعتراض کرد.

محکوميت سال ۱۳۸۸ اين فعال دانشجويی، سومين بازداشت او از سال ۱۳۸۵ محسوب می‌شد.

مجيد توکلی در دی‌ماه سال ۱۳۸۸، به اتهام «اجتماع و تبانی عليه نظام»، «تبليغ عليه نظام»، «توهين به رهبری» و «توهين به رياست جمهوری» در شعبه ١۵دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی، به هشت سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از فعاليت سياسی و پنج سال ممنوعيت از خروج از کشور محکوم شد. اما حبس تعزيری او به پنج سال کاهش يافت.

مجيد توکلی، هم چنين در دادگاه ديگری به رياست قاضی مقيسه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به علت انتشار نامه از داخل زندان در مناسبت روز دانشجو، به اتهام «تبليغ عليه نظام» به شش ماه زندان ديگر محکوم شد.