بنیاد زمانه، که آن را عمدتاً با فعالیت رسانه‌ایش در قالب سایت‌های “رادیو زمانه” و “تریبون زمانه” می‌شناسید، یک NGO است که به هیچ نهاد یا منبع مالی خاصی وابسته نیست،  فعالیت‌های خود را در زمینه آموزشی و رسانه‌ای به صورتی مستقل پیش می‌برد و هیچ تعهدی ندارد جز به هنجارهای اطلاع‌رسانی آزاد، روشنگری، اندیشه انتقادی و قرار دادن تریبون در اختیار گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی‌‌ای که از بی‌عدالتی و تبعیض رنج می‌برند.

زمانه در ده سالی که از عمر آن می‌گذرد، جریان خاصی را در فضای رسانه‌ای فارسی زبان نمایندگی می‌کند: روزنامه‌نگاری کیفی آزاد انتقادی. زمانه تلاش کرده است که از استانداردهای روزنامه‌نگاری با کیفیت پیروی ‌کند، در همان حال  پا در عرصه‌هایی بگذارد که رسانه‌های موسوم به جریان اصلی به هر دلیل به آنها بی‌توجه یا کم‌توجه هستند.

زمانه یک رسانه مستقل تثبیت‌شده است. بنیاد زمانه پروژه‌های مختلفی را پیش می‌برد که برخی از آنها دادن خدمات آموزشی و لجستیکی است، درآمدی که از آنها حاصل می‌شود کمکی است برای پیش‌برد فعالیت‌های بخش رسانه. منابع مالی دیگر ما مدام در حال تغییر هستند. هدف ما این است که اساسا به فعالیت‌های درآمدزای خود متکی باشیم؛ و همچنان که می‌بینید ما در سایت زمانه آگهی تجاری‌ هم منتشر می‌کنیم. مدتها در این باره تردید داشتیم، اما برای تداوم همراه با گسترش فعالیت‌های خود سرانجام به این کار تن دادیم.

زمانه به کمک مالی مستقیم خوانندگان و شنوندگان خود نیز نیاز دارد. برای طرح تقاضا در این مورد و دریافت کمک‌های شما، بنرهایی در سایت قرار داده‌ایم. با این لینک یا  کلیک بر روی گرافیک زیر وارد بخشی می‌شوید که در آن نحوه اعطای اعانه توضیح داده شده است:

Zamaneh_Donation

به رسانه خود کمک کنید.

درود و سپاس − زمانه