رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شکایت‌های مربوط  به قصور پزشکی خبر داده است. احمد شجاعی همچنین گفته است آمار مرگ به دلیل بیماری‌های قلبی افزایش یافته است.

عکس از آرشیو

شجاعی ضمن ارائه آمارهایی از اقدامات پزشکی قانونی در سال گذشته، بیشترین موارد شکایت‌های مربوط به خطاها و قصور پزشکی را در حوزه جراحی زنان و زایمان اعلام کرده و گفته است پرونده‌های مربوط به خطای پزشکی افزایش ۲۷ درصدی داشته‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

«در میان پرونده‌هایی که در سال ۹۵ به کمیسیون‌ها ارجاع شده هفت هزار و ۲۱۴ پرونده به کمیسیون‌های قصور پزشکی ارجاع شده که از این تعداد سه هزار و ۱۲۶ پرونده منجر به محکومیت و چهار هزار و ۸۸ پرونده منجر به تبرئه شده است.»

مقایسه این آمار سال ۹۵ با آمار سال ۹۴ نشان می‌دهد میزان محکومیت و تبرئه در کمیسیون‌های قصور پزشکی به ترتیب ۲۴.۲ و ۲۹.۶ درصد افزایش داشته و مجموع تعداد شکایت ها نیز افزایشی ۲۷.۲ درصدی داشته است.

به گفته احمد شجاعی جراحی زنان، زایمان و نازایی با هزار و ۱۵۷ مورد، جراحی عمومی با ۹۷۶ مورد و جراحی ارتوپدی با ۷۳۱ مورد بیشترین شکایات را داشته اند و پس از آن دندانپزشکی با ۶۸۶ مورد و پزشکی عمومی با ۵۲۲ مورد بیشترین شکایت ها را به خود اختصاص داده اند: «در تمام این مولفه‌ها نسبت به سال ۹۴ رشد و افزایش شکایت دیده می‌شود.»

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در عین حال تاکید کرده است برای اعلام آمار دقیق‌تر از قصور پزشکی، باید فراوانی این تخصص‌ها در سطح جامعه را نیز مد نظر قرار داد.

آمارهای ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی نشان دهنده افزایش مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی در ایران است: «فوتی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی ۱۱.۸ درصد افزایش داشته و از هفت هزار و ۲۰۴ مورد به هشت هزار و ۵۷ مورد رسیده است.»

حوادث رانندگی و ترافیکی و مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها هم از دیگر موارد مطرح شده در آمارهای سازمان پزشکی قانونی است: «آمار تلفات حوادث رانندگی در سال ۹۵ با کاهشی ۳.۹ درصدی از ۱۶ هزار و ۵۸۴ جان باخته در سال ۹۴ به ۱۵ هزار و ۹۳۲ مورد در سال ۹۵ رسید.»

مرگ‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها هم در سال ۹۵ افزایش داشته است.

به گفته شجاعی این مرگ‌ها با افزایشی ۶.۲ درصدی از سه هزار و سه مورد فوتی در سال ۹۴ به سه هزار و ۱۹۰ مورد در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۵، یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۵۳ پرونده در پزشکی قانونی بررسی شده است که این آمار در مقایسه با سال ۹۴ که شمار پرونده‌های بررسی شده یک میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۳۶ مورد بوده افزایش ۲.۱ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس آمار ارائه شده در سال ۹۵ یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۸۸۸ مورد مراجعه برای معاینات بالینی وجود داشته که این آمار نسبت به سال ۹۴ رشد ۱.۷ درصدی نشان می‌دهد: «تعداد معاینات نیز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۲.۵ درصد افزایش داشته و تعداد آن از یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۴۲ مورد به یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۴۹ مورد سیده است.»

علاوه بر این در سال ۹۵ آمار نزاع نسبت به سال ۹۴ با سه درصد کاهش به ۵۴۷ هزار و ۲۸ نفر رسیده است. مصدومان تصادفات اما افزایش ۶.۴ درصدی داشته اند و شمارشان از ۳۱۳ هزار و ۱۷ نفر به ۳۳۳ هزار و ۷۱ نفر رسیده است.

به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی معاینات اجساد هم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشدی یک درصدی داشته و از ۵۷ هزار و ۶۳۳ مورد به ۵۸ هزار و ۱۸۱ مورد در سال ۹۵ رسیده است.


  • در همین زمینه