بر اساس آخرین تحقیقات رسمی سازمان بهزیستی ایران سن شروع اعتیاد در زنان به کمتر از ۳۰ سال رسیده و الگوی غالب مصرف مواد مخدر در کشور چند مصرفی شده است.

محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران در یک نشست خبری از پژوهش تازه این سازمان در زمینه اعتیاد در کشور خبر داد.

این طرح پژوهشی با عنوان «پیمایش ملی خانوار» توسط سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۵ انجام شده است.

بر اساس این پژوهش، سن شروع مصرف در زنان کمتر از ۳۰ سال، کاهش یافته و زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بیشتر به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کرده‌اند.

به‌گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، میانگین سن شروع مصرف در مردان و زنان خیلی متفاوت نیست، اما قبح مصرف در زنان جوان کمتر شده و آمار مصرف آن‌ها به مردان نزدیک‌تر شده است و میل به مصرف در زنان جوان در حال افزایش است.

تریاک بیشترین ماده مصرفی در زنان است و پس از آن شیشه و سوخته تریاک قرار دارند.

این پژوهش نشان می‌دهد که میانگین کلی سن شروع مصرف مواد مخدر در ایران ۲۴.۳ سال است و تجربه افراد مصرف‌کننده در مردان ۲۴.۱ سال و در زنان ۲۶.۲ سال است.

همچنین ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال ایران یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته‌اند که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد هستند.

در بین مواد مخدر مورد مصرف تریاک در رتبه اول، حشیش و گل در رتبه دوم و محرک‌ها مانند شیشه در رتبه سوم قرار دارند.

در بین مصرف‌کنندگان تفننی نیز بیشترین ماده مصرفی تریاک است و شیشه و کریستال در رتبه دوم قرار دارد و حشیش، گل و ماری‌جوآنا در رتبه سوم قرار دارند.

محسن روشن‌پژوه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف از شیشه به حشیش (گل) مواجهیم.»

با این حال او گفت این بدان معنا نیست که شیشه از مصرف افراد حذف شده، بلکه حشیش نیز به مواد مصرفی قبلی آن‌ها اضافه شده است. بدین ترتیب در حال حاضر جامعه ایران با پدیده چند مصرفی مواد مخدر روبه‌رو است.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با هشدار نسبت به این تغییر الگو افزود ۳۰.۵ درصد از افرادی که برای اولین بار مصرف را تجربه کرده‌اند، از دو ماده مخدر استفاده کرده‌اند، ۱۵ درصد از سه ماده مخدر، ۸ درصد از چهار ماده و ۵ درصد از پنج ماده‌. این در حالی است که افرادی که به‌طور مستمر مواد مصرف می‌کنند نیز ۵ درصد از سه ماده‌ مخدر استفاده می‌کنند.