«غزاویه بزرگ» یکی از روستاهای حاشیه کوت عبدالله در خوزستان است. این روستا در ۹ کیلومتری اهواز و شرق رودخانه کارون واقع شده است. خاک این منطقه بسیار حاصل‌خیر است و قابلیت کشت انواع گندم، خرما، برنج و انگور را دارد.