«شمس العماره» یکی از شاخص‌ترین بناهای مجموعه کاخ گلستان در تهران است. این بنا متعلق به دوره قاجار و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده است. دلیل برجسته بودن این سازه، بلندی، تزیینات و طراحی آن است. «شمس‌العماره» دارای پنج طبقه و ۳۵ متر ارتفاع است که در زمان ساختش بلندترین ساختمان تهران به شمار می‌آمده است.