به مناسبت فرارسیدن سال نو «مندائی» مراسم تعمید کنار رود کارون در اهواز برگزار شد. پیروان دین یکتاپرست صابئین مندائی از بومیان خوزستان هستند و یحیی را پیامبر خود می‌دانند.

در سال‌های گذشته آلودگی کارون و کرخه مناسک آنها را تحت تاثیز قرار داده است٬ چون این مراسم وابسته به آب جاری و پاکیزه است.

جمعیت آنها در خوزستان به دلیل مهاجرت به شدت کاهش پیدا کرده است. بیشتر مندائی‌ها به طلاسازی، میناکاری و قایق سازی اشتغال دارند.