در روزهای گذشته هفتصد نفر در نقاط مختلف تهران به اتهام خرده‌فروشی مواد مخدر و بر هم زدن امنیت اجتماعی توسط پلیس دستگیر شده‌اند. در میان تصاویر منتشر شده از دستگیرشدگان خالکوبی بعضی از آنها بر روی نقاط مختلف بدنشان خودنمایی می‌کند. با اینکه منع قانونی برای خالکوبی وجود ندارد، اما  پلیس سعی در انتشار این تصاویر دارد. در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی نقدهای زیادی به این حرکت پلیس شده است، اما نشان دادن این تصاویر همچنان ادامه دارد.

عکس: سحر سیفی
عکس: سحر سیفی
عکس: سحر سیفی
عکس: فرج صمدی
عکس: فرج صمدی
عکس: فرج صمدی
عکس: فرج صمدی
عکس: سحر سیفی