۳۱ کتاب‌خانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روستاها اعزام شدند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال حاضر دارای ۱۱۸ کتابخانه سیار روستایی و ۲۰ کتاب‌خانه سیار شهری است که با آغاز به کار این ۳۱ کتاب‌خانه، تعداد آن به ۱۶۹ مرکز سیار در سراسر ایران می‌رسد.

خدمت‌رسانی سیار کانون پرورش فکری به کودکان ایرانی از سال ۱۳۴۵ و ابتدا با استفاده از چهارپایان به کودکان عشایر قشقایی در استان فارس آغاز شد. بعدها از خودروهای مختلف به عنوان کتاب‌خانه‌های سیار در کانون استفاده شد.