روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه شهر تهران شاهد اتوبوس‌هایی بود که رانندگان آنها در روز با چراغ روشن و با سرعت کمتر از حد معمول (۲۰ کیلومتر در ساعت) حرکت می‌کردند. این اقدام اعتراضی به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انجام شد و شماری از رانندگان اتوبوس‌های بی‌ آر تی در حمایت از همکارشان رضا شهابی که ۳۶ روز است در اعتصاب غذاست، به فراخوان سندیکا پاسخ مثبت دادند.

رضا شهابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت‌های صنفی در حبس است

ناصر محرم زاده، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در گفت و گو با زمانه، درباره حرکت اعتراضی امروز می‌گوید گرچه مدیریت شرکت واحد به رانندگان تذکر داده که چراغ‌هاشان را خاموش کنند و چند اتوبوس را هم به توقفگاه منتقل کرده، اما تعداد رانندگان حاضر در این حرکت اعتراضی به خصوص در بعد از ظهر قابل توجه و در خطوط مختلف ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است.

از سوی دیگر وضعیت جسمانی رضا شهابی که در زندان در اعتصاب غذاست وخیم است و به گفته محرم زاده، این امر باعث نگرانی همکاران او شده است.

این عضو سندیکای شرکت واحد می گوید رضا شهابی جرمی مرتکب نشده و تنها از همکاران خود و کارگران دفاع کرده است که این وظیفه هر انسانی ست: «ما خواستار آن هستیم که قوه قضاییه عاملان بازداشت امثال رضا شهابی را تحت تعقیب قرار دهد.»

محرم زاده در پاسخ به این سوال که گویا مدیریت شرکت واحد قصد دارد شورای اسلامی کار را در این شرکت احیا کند، به اعمال فشار بر رانندگان برای شرکت در انتخابات این شورا اشاره می کند.

گفت و گو با ناصر محرم زاده را از اینجا بشنوید: