اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته در ایران کماکان ادامه دارد.

یکشنبه دوم اردیبهشت در خرم‌آباد معترضان مالباخته موسسه «آرمان وحدت» در برابر ساختمان موسسه مالی «ملل» در این شهر تجمع و به سمت آن تخم‌مرغ پرت کردند.

اعتراض مشابهی دو روز پیش در اهواز رخ داد که در آن معترضان مالباخته موسسه «آرمان وحدت» داخل ساختمان موسسه ملل آن شهر دست به اعتراض زدند.