یک کارگر پیمانی شهرداری اهواز قصد داشت به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از عدم پرداخت دستمزدش خودکشی کند، اما حاضران او را منصرف کردند. این حادثه یکشنبه ۲۰ خرداد در میدان چهارشیر اهواز روی داد.

بیش از ۵ هزار کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری اهواز ماه‌هاست که خواهان‏ تبدیل وضعیت قرارداشان از پیمانی به مستقیم هستند. استانداری و مدیریت شهرداری اهواز نه تنها این درخواست را بی‌پاسخ گذاشته‌اند، بلکه همان مزد مقرر را هم به موقع نمی‌پردازند.