پارلمان سوئد مه امسال قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن رابطه جنسی بدون اعلام رضایت صریح هر دو طرف تجاوز یا تعرض جنسی محسوب می‌شود.

پس از اوج‌گرفتن جنبش #metoo قانون جدید تجاوز جنسی در سوئد تصویب شد

این قانون جدید یکشنبه اول ژوئیه / ۱۰ تیر اجرایی شده است.

پیش از این قانون تجاوز جنسی در سوئد این جرم را در شرایطی تعریف می‌کرد که مسئله خشونت یا زور در میان باشد یا قربانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار گرفته باشد. قانون جدید اما تصریح می‌کند که طرفین باید یا به شکل زبانی یا با نشان‌دادن زبان بدنیِ آشکار رضایت‌شان از برقراری رابطه جنسی را اعلام کنند.

بنا به این قانون، دیگر «سکوت علامت رضا نیست». اگر سکس بدون اعلام رضایت صریح صورت بگیرد، در مقوله تجاوز و تعرض خواهد گنجید. در این قانون آمده:

«اگر شخصی می‌خواهد با کسی رابطه جنسی برقرار کند که منفعل باقی می‌ماند یا علامت‌های مبهم می‌دهد، او باید ابتدا دریابد که آیا طرف مقابل مایل به انجام این کار است یا خیر.»

قانون جدید دو جرم جدید تعریف کرده: «تجاوز سهل‌انگارانه» یا از سر اهمال و «تعرض جنسی سهل‌انگارانه» که مجازات هر کدام تا چهارسال حبس می‌تواند باشد.

این قانون محصول کارزار اعتراضی و افشاگرانه زنان علیه خشونت‌های جنسی مردانی است که در موضع قدرت قرار دارند؛ کارزاری که به جنبش #MeToo معروف شد.

«عفو بین‌الملل» از این قانون استقبال کرده است. با این حال، آنا بلوس، یکی از پژوهشگران حقوق زنان این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گوید در سرتاسر اروپا با تصویب این قانون در سوئد تنها ۱۰ کشور وجود دارند که سکس بدون رضایت را تجاوز جنسی می‌دانند.


در همین زمینه