موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به خبری که درباره طرح سربازی دختران منتشر شده گفته: «طرح این مسئله شبیه یک شوخی است و ستاد کل هیچ برنامه‌ای برای سربازی دختران ندارد.» کمالی با اشاره به طرح مجلس درباره اصلاح مقررات سربازی گفته: «در این طرح نیز که برخی‌ها آن را تحت عنوان سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب بسیجی نامیده‌اند قرار بود پیشنهادات مطرح شده برای اصلاح مقررات سربازی در کمیته‌ای تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح بررسی شود و هنوز هم چنین اتفاقی نیفتاده و این کمیته تشکیل نشده است.»