«فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس ایران گفته: «طرح کودک همسری که بر اساس آن ازدواج زیر ۱۳ سال نیز ممنوع می شود، بعد از تعطیلات یک هفته ای در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.» بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده است، سن ازدواج پسران ۱۸ سال و دختران ۱۶ سال تعیین می شود و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. عضو فراکسیون زنان مجلس دهم گفته: «امروز جمعی از کودکان در سنین ۹ تا ۱۳ سال از سوی خانواده‌های خود مجبور به ازدواج می‌شوند که مشکلات زیادی برای آنان ایجاد می‌کند.