کارکنان بیمارستان خمینی کرج برای چهارمین روز پیاپی تجمع و تظاهرات کردند. حدود ۳۰۰ تن از کارکنان و پرستاران این بیمارستان ابتدا در محوطه بیمارستان تجمع و سپس در خیابان مقابل آن تظاهرات کردند. آنها همانند روزهای گذشته شعار دادند: «عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، زندگی کارگر رو به فنا است امروز».

تجمع کارکنان بیمارستان خمینی کرج

همزمان با چهارمین روز اعتراض منابع خبری از تهدید کارکنان معترض به برخورد امنیتی خبر دادند. قاسم طاهری نایب رئیس شورای اسلامی کار این بیمارستان گفته که مسئولان بیمارستان و استان البرز قول داده‌اند با تامین سه میلیارد تومان بخشی از مطالبات معوق پرداخت شود. به گفته او کارکنان بیمارستان خواستار پرداخت تمامی مطالبات مزدی خود و همچنین مشخص شدن وضعیت مدیریت و مالکیت بیمارستان هستند.

طاهری گفته که برخی از مقامات گفته‌اند که با پرداخت بخشی از مطالبات مزدی نباید اعتراض و تجمع کارکنان ادامه داشته باشد و در صورت ادامه اعتراض با معترضان «برخورد خواهد شد». نام و مسئولیت این مقامات فاش نشده است.

به گفته طاهری کارکنان معترض اما خواستار حضور استاندار البرز در جمع خود و پاسخ او به سوال‌هایشان هستند و تا زمانی که مطالباتشان به صورت کامل پرداخت نشود، به تجمع و اعتراض ادامه خواهند داد.

بیمارستان خمینی کرج تحت مالکیت بنیاد شهید، سازمان همیاری شهرداری‌ها و استانداری البرز است. دستمزد کارکنان این بیمارستان طی ۱۱ ماه گذشته پرداخت نشده است. رئیس بیمارستان «در شرف واگذاری بودن» را علت تاخیر در پرداخت دستمزدها عنوان کرده است. کارکنان بیمارستان هم گفته‌اند که مسئولان با عدم پرداخت دستمزد به دنبال «ورشکستگی ساختگی بیمارستان برای واگذاری آن به قیمت ارزان به بخش خصوصی هستند».