در سال ۱۳۸۵ کلنگ ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان در ورزشگاه آزادی زده شد. محمد علی آبادی رییس وقت سازمان تربیت بدنی در زمان کلنگ‌زنی با قطعیت اعلام کرده بود نهایتا ظرف دو سال این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد. با این حال ساخت ورزشگاه در مراحل ابتدایی باقی مانده است. در ۱۲ سال گذشته این پروژه فقط بازدید کننده داشته و وعده‌هایی که هرگز محقق نشده است.