به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) یکشنبه ۱۶ دی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۹ «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را تصویب کردند که به موجب این ماده تبلیغ کالای خارجی دارای مشابه با نمونه کالای داخلی «به منظور حمایت از کالای ایرانی» ممنوع خواهد شد. تصویب این قانون تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کالای ایرانی را در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع خواهد کرد اما براساس تبصره ۱ این ماده، تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از قرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می شود و مورد تایید وزارت صنعت باشد، مجاز است. طبق این ماده درصورت تخلف رسانه پخش کننده آگهی به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ برابر قرارداد پخش آگهی محکوم خواهد شد.