قضات دادگاه عالی پاکستان در اسلام‌آباد درخواست تجدیدنظر در حکم آزادی آسیه بی‌بی، مسیحی رهاشده از اعدام را رد کردند. بدین ترتیب آزادی آسیه بی‌بی قطعی شد و او می‌تواند پاکستان را ترک کند. اسلام‌گرایان تندرو پاکستان درخواست تجدیدنظر در حکم آزادی آسیه بی‌بی را داده بودند. آسیه بی‌بی در سال ۲۰۱۰ به اتهام کفرگویی بازداشت و سپس مجرم شناخته شد. او بیشتر دوران ۸ سال زندان خود را در سلول‌های انفرادی گذراند. بی‌بی که متهم به «کفرگویی» بود به اعدام محکوم شد. این اتهام بر سر مشاجره با زنان روستا به او زده شد. آن‌ها آبی را که آسیه از چاه برداشت کرده بود نجس خواندند و سپس با او درگیر شدند. زنان روستا بعد گفتند که آسیه به پیامبر اسلام توهین کرده است. به دلیل اعتراضات گسترده اسلام‌گرایان تندرو علیه حکم آزادی آسیه بی‌بی، او تاکنون نتوانسته بود پاکستان را ترک کند. اسلام‌گرایان خواهان مرگ آسیه بی‌بی، اعضای خانواده‌اش و قاضی دادگاه عالی پاکستان شده‌اند.