در همین زمینه:

پناهجوی کرد ایرانی محبوس در جزیره مانوس برنده جایزه ادبی مهم استرالیا شد