به دستور امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان سفیر دوشنبه در تهران بازنشسته شد. نعمت‌الله امام زاده که از یازدهم اوت ۲۰۱۴ سفیر تاجیکستان در ایران بود به زودی تهران را به مقصد دوشنبه ترک می‌کند. حکومت دوشنبه هنوز هیچ جایگزینی برای سفیر تاجیکستان در تهران معرفی نکرده است. امروز پنجشنبه ۱۸ بهمن/ ۷ فوریه همچنین به دستور امامعلی رحمان قرارهای حکومت چندین مقام بلندپایه تاجیکستان، از جمله خدایبردی خالق نظر و سیف‌الله صفر رئیس و معاون اوّل رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و نیز عبادالله مشرب معاون اوّل وزیر فرهنگ تاجیکستان بازنشسته شدند.