در همین زمینه:

روحانی: اگر آمریکا «توبه» کند می‌پذیریم