نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد نیمی از زنان در هلند درباره مشکلات عادت ماهانه با کسی صحبت نمی‌کنند. این در حالی است که یک سوم زنان به هنگام قاعدگی کارایی کمتری دارند و مثلاً نمی‌توانند ورزش کنند یا این که مرخص استعلاجی می‌گیرند.

پوستری آموزشی درباره عادت ماهیانه ــ عکس از آرشیو

این نتیجه پژوهشی است که در بیمارستان دانشگاه «رادباوود» هلند بر روی ۴۲ هزار زن صورت گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد که زنان در بیشتر موارد از دل‌درد شدید، ناراحتی‌های روانی، خستگی و کمردرد رنج می‌برند. اما نیمی از زنان گفته‌اند درباره مشکلات قاعدگی با کسی صحبت نمی‌کنند. این مسأله در محیط کار نیز وجود دارد و می‌تواند به افزایش فشار کار بر زنان بینجامد.

با این حال، متخصصان می‌گویند سکوت درباره دردهای شدید عادت ماهانه می‌تواند تاثیرات غیرقابل جبرانی درپی داشته باشد. زیرا این ریسک وجود دارد که برخی بیماری‌ها و یا نارسایی‌هایی که به نازایی می‌انجامند، از قبیل «آندومتریوز» شناسایی نشوند.

«مونیک فاندرزاندن» یکی از پژوهشگران گفته است زنان باید بدانند که «در یک وضعیت عادی هم عادت ماهانه سبب ناراحتی‌هایی برای زنان می‌شود، اما این طبیعی نیست که از شدت درد و ناراحتی ناگزیر شوی مرخصی استعلاجی بگیری.»

فاندرزاندن با اتکا به نتیجه تحقیق می‌گوید برخی اوقات پزشکان خانگی هم دردهای غیرعادی قاعدگی بیماران را درست تشخیص نمی‌دهند و با توصیه استفاده از مسکن به بیماران، سعی می‌کنند درد را برای آنان قابل تحمل کنند.

پژوهش بر روی ۴۲ هزار زن ۱۵ تا ۴۵ ساله و از طریق آنلاین صورت گرفته است. محققان تاکید کرده‌اند از این رو امکان دارد بیشتر زنانی که در حین عادت ماهانه مشکل دارند به تحقیق واکنش نشان داده باشند تا سایر زنان، و نتایج تحقیق ممکن است همه جانبه نباشد. اما این بزرگترین تحقیقی است که توسط این بیمارستان انجام شده و در هر صورت راهی برای قابل رویت کردن این مشکل است.

نتایج پژوهش را ا «ان. او. اس» شبکه سراسری رادیو و تلویزیون هلند انتشار داده است.


در همین زمینه: