حزب سوسیال دموکرات فنلاند با کسب ۱۷،۷ درصد آرا در رقابتی نزدیک با احزاب پوپولیستی دست راستی و محافظه‌کار، در انتخابات پارلمانی فنلاند پیروز شد. این حزب توانست ۴۰ کرسی از ۲۰۰ کرسی پارلمان را به‌دست آورد. بدین ترتیب حزب سوسیال دموکرات برای نخستین بار در یک دهه اخیر بزرگترین حزب فنلاند شد. حزب سبز و ائتلاف چپ نیز موفق شدند کرسی‌های بیشتری در پارلمان به‌دست آورند. آنتی رینه، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات فنلاند گفت تا پایان ماه آینده، احتمالاً قبل از انتخابات اروپا در ۲۶ ماه مه، دولت ائتلافی را تشکیل خواهد داد. روز پنج‌شنبه آینده سوسیال دموکرات‌ها برای تعیین مسئول مذاکرات با احزاب دیگر گرد خواهند آمد. انتخابات پارلمانی فنلاند پس از کناره‌گیری دولت راست میانه به‌دلیل شکست در دستیابی به تغییرات در نظام رفاهی و درمانی برگزار شد. موفقیت سوسیال دموکرات‌های فنلاند اتفاق نادرِ سال‌های اخیر در یک کشور اروپایی است. در این سال‌ها بیشتر احزاب دست راستی و حتی راست افراطی در اروپا تقویت شده‌اند.