شمار چک‌های برگشتی در ایران کاهش یافته است. این کاهش اما با کاهش میزان مبادله چک همراه بوده است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۸، مبادله چک در ایران از نظر تعداد ۲۹,۴ و از نظر مبلغ ۴۷,۵ درصد کاهش یافت.

شمار چک‌های برگشتی و چک‌های مبادله شده در ایران کاهش یافت.

تعداد چک‌های مبادله شده در نخستین ماه امسال ۴,۵ میلیون فقره به ارزش ۵۴۱ هزار میلیارد ریال گزارش شد که از این تعداد ۵۲۵ هزار فقره به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد.

بر اساس این گزارش  در فروردین ماه ۹,۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰,۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شد که در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۱,۷ درصد و ۴۰,۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمار چک‌های مبادله‌ای وصول شده نیز بیانگر کاهش  ۳۰,۱ درصدی در تعداد و ۴۸,۳ درصدی در ارزش آن است.

بر اساس این آمار حدود نیمی از چک‌های مبادله‌ای در سه  استان تهران (۳۱,۹)، اصفهان (۹,۵) و خراسان رضوی (۸,۳) مبادله شده است. همچنین سه استان تهران (۴۸,۷ درصد)، خراسان رضوی (۶,۷ درصد) و اصفهان (۵,۹ درصد) همچنین ۶۱,۳ درصد از ارزش چک‌های مبادله شده در فروردین ماه را به خود اختصاص دادند.

این گزارش نشان دهنده تمرکز بیشتر فعالیت اقتصادی و تجاری در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی است.

بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان هم به ترتیب به استان‌های کرمان (۱۴,۷ درصد)، اصفهان (۱۳,۸ درصد) و سمنان (۱۳,۷ درصد) اختصاص دارد که می‌تواند به معنای شرایط رکودی دشوارتر در این استان‌ها باشد.

همچنین  استان‌های ایلام (٤ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۷,۳ درصد) و خوزستان و لرستان (هر کدام ۷,۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. این استان‌ها کمترین میزان چک مبادله شده را نیز در اختیار دارند که رکود بازار و کسب و کار در این استان‌ها را بازنمایی می‌کند.

براساس گزارش بانک مرکزی ز نظـر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ۹۴,۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یـا فقدان موجودی بوده است. بالغ بر ٥٠٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٥ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.