اغلب اعضای پنل نظرسنجی زمانه «مذاکره با آمریکا»‌ را شرط حل بحران کنونی در دیپلماسی می‌بینند. همزمان، بیش از ۷۵ درصد آنها سیاست‌شان را نزدیک‌تر به این شعار می‌دانند: «نه به جنگ، نه به رژیم ایران».

اکثریت نسبی*
  • بدیل مذاکره در شرایط کنونی استراتژی انتظار از سوی ایران یا آمریکا، یا جنگ نیست.  
اکثریت*
  • شرط خروج از بحران مذاکره است.
  • ترکیبی از عوامل مانع انجام مذاکره است.
  • به سرنوشت مبهم مذاکره آمریکا با کره شمالی دچار می‌شود.
اکثریت غالب*
  • همدلی با شعار «نه به جنگ،‌ نه به رژیم ایران».
در یک محدوده **
  • مذاکره دولت‌های ایران و آمریکا، یا تغییری در وضعیت سیاسی موجود ایجاد نمی‌کند  یا به تقویت حکومت در برابر مخالفان و سرکوب بیشتر می‌انجامد.
*: اکثریت غالب = بیش از ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان؛ اکثریت = بین ۵۰ تا ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان؛ اکثریت نسبی = کمتر از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان اما بیشتر از دیگر گزینه‌های انتخاب‌شده
**: با در نظرگرفتن حاشیه خطای ۵ درصد
جدول یک ــ خلاصه یافته‌های نخستین نظرسنجی پنل زمانه درباره تنش ایران و آمریکا و احتمال مذاکره

اکثریت قریب به اتفاق اعضای پنل نظرسنجی زمانه را مخاطبان زمانه در داخل ایران تشکیل می‌دهند. صداهای چندگانه آنها در پاسخ به پرسش‌های ما درباره «تنش بین ایران و آمریکا و احتمال مذاکره» از گوناگونی عقیده‌ها و نظرها حکایت دارد، هرچند بلندترین صدا در این میان صدایی ضدجنگ،‌ حامی مذاکره و مخالف نظام حاکم بر ایران بود.

نخستین نظرسنجی پنل زمانه بین روزهای جمعه ۱۰ خرداد / ۳۱ مه و دوشنبه ۱۳ خرداد / ۳ ژوئن برگزار شد. در این فاصله تنش‌های ماه اخیر کاهش نسبی یافت و پیشنهاد مذاکره از سوی واشنگتن ارائه شد اما رهبر جمهوری اسلامی چندین بار این پیشنهاد را مردود دانست.

از چند صد عضو داوطلب پنل نظرسنجی زمانه که سوم مه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات آغاز به کار کرد، ۹۴ تن به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ دادند.

در ادامه،‌ جزئیات نخستین نظرسنجی پنل زمانه درباره احتمال مذاکره بین ایران و ایالات متحده را خواهید خواند.

  • برای عضویت در پنل نظرسنجی زمانه و افزودن صدایتان به نظرسنجی‌های آینده اینجا کلیک کنید

«شرط خروج از بحران مذاکره است»

نزدیک به ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان از ضرورت مذاکرات برای حل بحران جاری حمایت کرده‌اند. اما برای ۲۰ درصد مذاکرات از اولویتی برخوردار نیست.

پرسش اول: کدام یک از این گزاره‌ها را درست می‌دانید؟ (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

هفت درصد، مذاکرات را به نفع آمریکا و حدود ۱۴ درصد مذاکرات را به نفع ایران دانسته‌اند.

«بدیل مذاکره …»

نزدیک به ۴۰ درصد پنلیست‌های زمانه معتقدند که بدیل مذاکره در شرایط کنونی استراتژی انتظار از سوی ایران یا آمریکا، یا جنگ نیست. نزدیک به یک‌سوم اما می‌گویند که آمریکا باید برای تأثیرگذاری فشار تحریم‌ها بر ایران صبر کند.

پرسش دوم: بدیل مذاکره از نظر شما در موقعیت کنونی چیست؟ (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

آنهایی که بدیل مذاکره را جنگ می‌دانند،‌ کمتر از ۱۰ درصد هستند. اما آنهایی که هیچ یک از موارد پیشین را «بدیل مذاکره» نمی‌شمرند، اکثریت نسبی را با حدود ۴۰ درصد در اختیار دارند.

« ترکیبی از عوامل مانع انجام مذاکره است»

۴۰ درصد پنلیست‌ها زمانه معتقدند که عدم آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره دلیل اصلی انجام‌نشدن مذاکرات است؛ در مقابل تنها یک درصد که آمریکا را برای آغاز مذاکرات آماده نمی‌دانند. هرچند بیش از نیمی از پنلیست‌ها می‌گویند دلیل آغازنشدن مذاکرات را باید در ترکیبی از عامل‌ها جستجو کرد.

پرسش سوم: مذاکره صورت نمی‌گیرد، چون … (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

یکی دیگر از این عوامل مانع‌تراشی دیگر قدرت‌ها یا دولت‌های خارجی است که بیش از پنج درصد پنلیست‌ها به آن به عنوان عامل اصلی می‌نگرند.

مذاکراتی  همچون کره شمالی؟

هرچند اکثریت پاسخ‌دهندگان مذاکرات را برای خروج از بحران کنونی ضروری می‌شمرند، نسبت به نتیجه آن چندان هم خوشبین نیستند. درصد مشابهی معتقدند که سرنوشت مذاکرات بین واشنگتن و تهران به سرنوشت مبهم مذاکرات کره شمالی و ایالات متحده دچار خواهد شد.

پرسش چهارم: اگر مذاکره بین ایران و آمریکا به جریان افتد، … (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

۳۰ درصد خوش‌بینانه‌تر مذاکرات را مقدمه برقراری رابطه‌ی دوجانبه و ۱۴ درصد بدبینانه‌تر محتوم به شکست و مقدمه خصومت‌های بیشتر ارزیابی کرده‌اند.

بی‌ثمر یا خطرناک برای سیاست داخلی

در مجموع، اکثریت غالب پاسخ‌دهندگان معتقدند که مذاکرات با آمریکا یا برای سیاست داخلی بی‌ثمر است (۴۰ ٪) یا وضعیت سرکوب را تشدید و قدرت دولت را افزون می‌کند (۳۵ ٪).

پرسش پنجم: مذاکره دولت‌های ایران و آمریکا، از منظر سیاست داخلی ایران: (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان خوشبینانه‌تر این مذاکرات را سبب تقویت جامعه مدنی در ایران می‌دانند.

«نه به جنگ، نه به رژیم»

اگر ۱۰ درصد پنلیست‌ها از جنگ به عنوان بدیل مذاکره یاد می‌کردند، ۱۳ درصد آنها در میان شعارهای سیاسی «نه به حکومت ایران»‌ را شعاری برگزیده‌اند که بیش از دیگران با آن «همدلی» دارند.

پرسش ششم: با کدام یک از این شعار همدلی بیشتری دارید؟ (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

اما اکثریت غالب پنلیست‌ها «نه»ی دیگری را نیز به مورد پیشین افزوده‌اند و بیش از سه‌چهارم آنها شعار «نه به جنگ، نه به رژیم ایران» را برگزیده‌اند.


  • درباره پنل نظرسنجی زمانه بیشتر بدانید:

ثبت نام
معرفی
به ما بپیوندید