انتخاب و سنت “زمانه”  توجه ویژه به مسائل اجتماعی است که مقوله کارگری از جمله آنهاست.

زمانه به ویژه در دو ساله گذشته تقریبا هر روز خبرهای مربوط به کارگران ایران را منتشر کرده است. این خبرها موضوع‌هایی چون مبارزه برای اشتغال و دستمزد، مبارزه برای تشکل، زنان کارگر، مهاجران افغانستانی، کولبران، کودکان کار، ایمنی در محیط کار، و همچنین تلاش‌های سیاسی و امنیتی حکومت برای مهار کارگران و سرکوب فعالان کارگری را دربرمی‌گیرند. به خبرهای بین‌المللی هم توجه داشته‌ایم و در این رابطه از تلاش کنشگران برای بازتاب دادن صدای کارگران ایران در سطح جهانی گزارش داده‌ایم.

خبرنامه‌های کارگری زمانه (به فارسی و انگلیسی) را می‌توانید در این صفحه ویژه می‌یابید:

در خبرهای روز عنوان‌ها و مفهوم‌هایی طرح می‌شوند که لازم دیدیم در متن‌هایی جداگانه به برخی از آنها بپردازیم. مثلا در خبرها گاه از “سازمان بین‌الملی کار” یاد می‌شود. برای روشن شدن بهتر زمینه خبرها بر آن شدیم به تدریج متن‌هایی با بار توضیحی منتشر ‌کنیم.

نخستین متن درباره « حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی» است.

برخی عنوان‌های مطالب متن از این قرار است:

  • معرفی سازمان بین‌المللی کار
  • سازمان بین‌المللی کار چگونه شکل گرفت؟
  • اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
  • پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار
  • ایران؛ پذیرش ۱۳ کنوانسیون از ۱۸۹ کنوانسیون
  • چهار حق بنیادین کار در پرتو کنوانسیون‌ها
  • کنوانسیون‌های مهمی که ایران تصویب نکرده است

کتابچه « حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub