حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه ۴ تیر در واکنش به خبر تحریم‌های جدید آمریکا علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نهاد رهبری، این تحریم‌ها را «ضد بشری» و «تحریم تمام ملت ایران» خواند و گفت آمریکا به‌دلیل «سرخوردگی» و «ناتوانی»، رهبر ایران را تحریم کرده است. روحانی، علی خامنه‌ای را نه تنها رهبر ایران بلکه یک «مقام دینی،‌اجتماعی و معنوی» خواند که «شیعیان و غیرشیعیان در سراسر جهان» مطیع او هستند. روحانی گفت: «هیچ حکومتی اگر یک ذره خرد و تدبیر داشته باشد نمی‌آید بالاترین مقام یک کشور آن هم نه‌تنها مقام سیاسی، بلکه مقام دینی، اجتماعی و معنوی نه یک فرد که فقط رهبر ایران است بلکه رهبر عاشقان ایران انقلاب اسلامی و شیعیان در جهان اسلام و در سراسر جهان است را تحریم کند». روحانی با لحنی تمسخرآمیز گفت: «این همه مردم در عراق پاکستان، سوریه، لبنان، افغانستان، کویت، عراق و در سایر کشورها چه شیعه و غیرشیعه علاقمند و عاشق و مطیع مقام معظم رهبری هستند و آمریکایی‌ها آن‌قدر عقل‌شان را از دست داد‌ه‌اند که می‌خواهند رهبری یک کشور را تحریم کنند که ایشان به آمریکا نیاید. خوشمزه است! ما شما را راه نمی‌دهیم بعد می‌گویید شما نیایید؟». رئیس جمهوری ایران همچنین درباره تحریم دارایی‌های علی خامنه‌ای گفت: «می‌گویند می‌خواهیم اموال رهبری را تصرف کنیم! اموال او یک حسینیه و یک خانه ساده است. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستند که در حساب‌های خارجی‌شان میلیاردها پول داشته باشند که بخواهید آنها را تحریم و تصرف کنید».