شهرداری آمستردام از آغاز طرحی برای بازسازی و تغییر منطقه “رد لایت” (منطقه “چراغ قرمز”) آمستردام خبر داد. یکی از اهداف این طرح حفاظت از کارگران جنسی این محله از زل زدن توریست‌ها است.

فمکه هالسما، اولین شهردار زن آمستردام

شهرداری آمستردام با تهیه گزارشی با نام «آینده روسپی‌گری پشت پنجره در آمستردام» پیشنهادهایی برای بهسازی رد لایت این شهر ارائه داده است. این اقدام افراطی‌ترین بهسازی در تجارت سکس در این منطقه از زمان قانونی‌شدن روسپیگری در هلند به حساب می‌آید. عمر قانونی شدن این صنعت در هلند به دو دهه می‌رسد.

یکی از پشنهادهای فمکه هالسما، شهردار آمستردام این است که ایستادن کارگران جنسی در پشت پنجره‌ اتاق‌های کار آن‌ها متوقف شود.

هالسما گفته است که به دلیل «تغییرات اجتماعی» این اصلاحات لازم است: «ما به دلیل مقتضیات ناگزیر به این کار شدیم، زیرا آمستردام در حال تغییر است.»

نخستین شهردار زن آمستردام این تغییرات اجتماعی را افزایش قاچاق انسان و افزایش تعداد جهانگردانی دانست که با تلفن‌های خود به محله می‌آیند و از این زنان عکس می‌گیرند و عکس‌ها را منتشر می‌کنند: «من فکر می‌کنم زنانی که آنجا کار می‌کنند احساس تحقیر و تمسخرمی‌کنند و این یکی از دلایلی است که ما به تغییر فکر می‌کنیم.»

طرح‌های شهردار آمستردام شامل چهار سناریو است: پایان‌دادن به نمایش خیابانی از پنجره، بستن روسپی‌خانه‌های مرکز شهر و انتقال آنها، کاهش تعداد روسپی‌خانه‌های مرکز شهر و افزایش صدور مجوز برای کارگران پنجره‌ای.

به گفته شهردار، این موارد بخشی از یک پیشنهاد گسترده‌تر برای یک «منطقه اروتیک شهری» است که یک دروازه ورودی مشخص داشته باشد؛ مشابه همان سیستمی که اکنون در شهر هامبورگ وجود دارد.

گزینه های موجود به ساکنان و صاحبان مشاغل در نشست‌های عمومی شورای شهر در این ماه ارائه می‌شود و پس از انتخاب یکی از گزینه‌ها آخر سال جاری در شورای شهر به رای گذاشته می‌شود.

تلاش‌های پیشین برای کنترل رد لایت با مخالفت کارگران جنسی و کسبه این صنعت سودآور مواجه شده بود.

شهردار گفت که هیچ طرحی برای غیر قانونی کردن روسپی‌گری وجود ندارد: «ما روسپی‌گری را قانونی کردیم زیرا فکر کردیم و هنوز این‌طور فکر می‌کنیم که روسپی‌گری قانونی به یک زن فرصت استقلال و خودمختاری می‌دهد. جرم شناختن روسپی‌گری در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است و به نظر من، زنان را بیشتر آسیب پذیر می‌کند.»

به گفته هالسما، این تغییرات سه هدف را دنبال می‌کنند، حفاظت از زنان در برابر شرایط تحقیرآمیز، کاهش جنایت و احیای محله ای پانصد ساله که همراه با کانال‌های آمستردام بخشی از میراث جهانی یونسکو محسوب می‌شوند.

یک کارگر جنسی و عضو اتحادیه کارگران جنسی هلند به رویترز گفته است که زنان به طرز رو به افزایشی با رفتارهای غیر محترمانه روبرو می‌شوند. این زن که بدون ذکر نامش با رویترز صحبت می‌کرد افزود: «جهانگردان نمی‌دانند که در این محله چطور باید رفتار کنند.»


در همین زمینه: