حدود ۶۰ کارگر کارخانه ریخته‌گری «آذرین نام» قزوین از یکشنبه ۱۶ تیر بیکار شده‌اند. برق کارخانه به‌دلیل بدهی ۱۱۰ میلیون تومانی کارخانه به اداره برق قطع شده است و کارفرما می‌گوید که با قطع برق کارگران کاری برای انجام دادن ندارند. اداره ماموران اداره برق یکشنبه ۱۶ تیر، برق کارخانه ریخته‌گری «آذرین نام» را قطع کردند. علت قطع برق بدهی انباشته‌شده این کارخانه به اداره برق عنوان شده است. به گفته‌ حمیدرضا ملکی مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذری، بدهی ۱۱۰ میلیون تومانی کارخانه به اداره برق مربوط به سال‌های گذشته است اما مساله در تماس با استانداری و شرکت توزیع برق استان در حال پیگیری است. او اما هشدار داده است که مسأله فراتر از بدهی کارخانه به اداره برق است و کارخانه با بحران نقدینگی روبروست.