پس از یک دوره آزمایشی، سایت دادخواست آغاز به کار کرد.

نسخه مقدماتی سایت دادخواست‌، در زیر مجموعه “تریبون زمانه” بود. نسخه دوم مستقل است. نشانی آن:

https://www.daadkhast.org

سایت «دادخواست» با پشتیبانی بنیاد رسانه‌ای «زمانه» راه‌اندازی شده است، اما «زمانه» آن را متعلق به همگان می‌داند و امیدوار است این سایت در آینده زیر نظر یک هیئت مدیره مستقل قرار گیرد.

همچنانکه پیشتر توضیح داده‌‌ایم ایده سایت دادخواست در “تریبون زمانه” شکل گرفت که یک مجمع رسانه‌ای شهروندی است که “زمانه” به آن سامان داده است. فراوانی فراخوان‌ها، نامه‌های جمعی و مطالبی با محتوای دادخواهی که در “تریبون زمانه” منتشر می‌شوند، انگیزه ایجاد سرویسی ویژه را ایجاد کرد که نوشتن اطلاعیه‌ها و دادخواست‌های جمعی را آسان‌تر کند و به نتیجه‌مندی آنها یاری رساند. در این مورد ما هم به تجربه‌های عریضه‌نویسی در میان ایرانیان و هم به سایت‌هایی چون change.org توجه داشته‌ایم.

امکانات سایت

در سایت دادخواست، هم می‌توانید موضوعی را به بحث بگذارید، هم مستقیما آن را به عنوان پتیشن/دادخواست طرح کرده و خواهان آن شوید که موافقان آن را امضا کنند. طرح موضوع، برای شنیدن نظر دیگران و تدقیق درخواست است.

در هر در دو حالت نیکوست در میان دوستان و آشنایان خود و در شبکه‌های اجتماعی در مورد دادخواست طرح شده یا مسئله پیشنهاد شده برای بحث اطلاع‌رسانی کنید تا متن شما مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در سایت راهنمایی شده که خوب است متن چه ساختاری داشته باشد و عنوان آن چه باشد. راهنمایی‌ها بر اساس تجربیات روزنامه‌نگاری و نکات آموزشی در سایت‌هایی چون change.org تنظیم شده‌اند.

حفظ اطلاعات شخصی و نحوه ثبت‌نام

سایت «دادخواست» به پیروی از مقررات پایه‌ای لازم‌الاجرا در اتحادیه اروپا (GDPR) توجه اکید به حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران دارد. اطلاعاتی که کاربران در اختیار سایت «دادخواست» می‌گذارند، در اختیار هیچ فرد یا نهاد دیگری قرار نمی‌گیرد.

امتیازهای استفاده از سایت دادخواست

معمول‌ترین شیوه در میان ایرانیان برای جمع‌آوری امضا فرستادن متن حاوی خواسته به شبکه روابط است. گذاشتن متن در سایت‌ها هم معمول شده است.

سایت دادخواست یک سایت تخصصی برای طرح دادخواهی و تقاضای پشتیبانی از خواسته است. جمع‌آوری امضا در آن ساده‌تر است. کافی است لینک متن دادخواهی را به دوستان و آشنایان خود بفرستید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی بگذارید. افزون بر این خود گردانندگان سایت از طریق شبکه‌های اجتماعی “زمانه” به اطلاع‌رسانی درباره طرح دادخواست شما کمک می‌کنند.

در ضمن، همچنانکه گفته شد، سایت دادخواست برای طرح مسئله نیز هست. موضوعی را طرح می‌کنید و از دیگران می‌خواهید درباره آن نظر دهند. از این راه سریع‌تر به یک متن کار شده و مورد توافقِ یک جمع آغازین دست می‌یابید و می‌توانید آن را به عنوان دادخواست برای پشتیبانی و جمع‌آوری امضا عرضه کنید.

ما امیدواریم با کمک‌های داوطلبانه بر امکانات سایت دادخواست بیفزاییم.

آرزوی ما این است که امکانات سایت بتواند پاسخگوی تقاضاها برای ویرایش متن‌ها، بازبینی آنها به کمک حقوق‌دانان و دیگر متخصصان و همچنین در صورت لزوم، ترجمه آنها باشد.

از سایت دادخواست بازدید کنید