وزارت خارجه عراق پنجشنبه ۱۱ مهر با انتشار بیانیه‌ای از احضار ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد به ساختمان وزارت خارجه این کشور خبر داد. مسجدی در مصاحبه‌ با شبکه تلویزیونی دجله گفته بود اگر آمریکا به ایران حمله کند، ایران به این حمله از همه جا، حتی از خاک عراق پاسخ می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه عراق گفته شده که عبدالکریم هاشم مصطفی، معاون وزیر خارجه عراق به سفیر ایران گفته است سربازان آمریکایی به درخواست دولت عراق در این کشور حضور دارند و بغداد اجازه نمی‌دهد به میدانی برای درگیری‌ بین کشورهای منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای تبدیل شود.