بیش از ۷۰ کشور جهان پیمان بستند که میزان غذاهای اسراف‌شده به دلیل شرایط نگهداری نامناسب را کاهش دهند. کشورها شنبه ۹ نوامبر/ ۱۸ آبان در اجلاس سالیانه «پروتکل مونترآل» پیمان کاهش پسماندهای غذایی را امضا کردند. در این اجلاس که در مقر سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد در رم برگزار شد، وزرا، مقامات دولتی و کارشناسانی حضور داشتند که موضوع کار آنها تنظیم میزان مواد شیمیایی ساخته بشر در یخچال‌ها و سیستم‌های تهویه هوا بود، زیرا این مواد شیمیایی برای لایه اوزون مضر است. اما با وجود استفاده بی‌رویه از یخچال‌ها، یک سوم غذای جهان اسراف می‌شود. این امید وجود دارد که با ایجاد روش‌های بهتر برای نگهداری و خنک نگه داشتن غذا در انبارها و در مسیرهای انتقال، پسماندهای غذایی کاهش بیابد. نگهداری نامناسب غذا در کشورهای توسعه‌یافته به از دست رفتن ۹ درصد غذای فاسدشدنی منجر می‌شود؛ اما این آمار در کشورهای در حال توسعه ۲۳ درصد است.