در حالی‌که با گسترش اعتراضات مردمی در ایران چهار روز است اینترنت تقریبا به‌طور کامل مسدود شده، رضا الفت‌نسب، عضو هیأت مدیره کشوری کسب‌ و کارهای مجازی، سه‌شنبه ۲۸ آبان گفت: «در پی قطعی اینترنت، به علت تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی در سه روز اخیر، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به آنها وارد شده است.» برای کنترل اعتراضات مردمی به گران شدن ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور، قرار شد اینترنت به مدت دستکم ۲۴ ساعت از دسترس خارج شود. در حال حاضر چهار روز از قطعی اینترنت می‌گذرد و خبرهای ضد و نقیضی در مورد اتصال مجدد آن منتشر می‌شود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در حالی که دیروز در جلسه تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر سلامت شهروندان اعلام کرد پیگیر وصل شدن اینترنت است، سه‌شنبه ۲۸ آبان گفت: «اطلاعی درباره زمان رفع محدودیت اینترنت ندارم و در این زمینه باید از شورای امنیت کشور (شاک) سئوال کنید.» به علت مسدود شدن اینترنت کسب‌ و کارهای بزرگ اینترنتی فعالیت‌شان به یک دهم کاهش یافته و کسب‌ و کارهای کوچک نیز فعالیت‌شان تقریبا به صورت کامل تعطیل شده است. در روزهای گذشته سطح دسترسی ایرانیان به اینترنت از ۱۰۰ درصد به حدود ۷ درصد کاهش داشته است.