عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی البرز اعلام کرده که لیدرهای اصلی اعتراضات را در محمدشهر کرج دستگیر کرده است. او گفته این افراد هسته اولیه اغتشاش در منطقه محمد شهر کرج بودند. این مقام انتظامی این هسته را متشکل از سه زن دانسته است:‌ «پس از اعلام سهمیه بندی بنزین، سه زن در منطقه محمد شهر کرج با خاموش کردن خودروی خود در خیابان نسبت به این موضوع اعتراض و اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند.» او گفته پلیس امنیت عمومی استان با اقدامات اطلاعاتی پیچیده این سه متهم زن را شناسایی و در اقدامی غافلگیر کننده آنان را دستگیر کرده است. تاکنون کشته شدن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضان اعتراضات آبانماه ۹۸ اعلام شده و گفته می‌شود بیش از ۷ هزار نفر هم در این زمینه بازداشت شده‌اند. جمهوری اسلامی معترضان را اشرار نامیده و کوشیده این بار بر نقش زنان در رهبری اعتراضات تاکید کند و آنها را کسانی بخواند که برای تحریک افکار عمومی وارد اعتراضات شده‌اند.